No3103女神糯美子Mini澳门旅拍粉色空乘制服下肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真64P糯美子秀人网

No3103女神糯美子Mini澳门旅拍粉色空乘制服下肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真64P糯美子秀人网

[1]知非氏曰……阅者谅之。一治肩背沉重,觉内冷者。

寒主胃阳之不足,阻滞中宫,转输即能失职。阳旺一分,指真气,阴即旺一分;指真阴。

何得专以四物人参汤,一派甘寒之品乎?久病与素秉不足之人,目前常见五彩光华。

法宜温中降逆为主,如理中汤加吴萸、半夏之类。 此是肾气上腾,欲从耳脱也,必有阴象足征,急宜回阳收纳。

先天无为、无臭、无声,后天有为、有形、有质,不易定理。然二证虽有渊渊者,流清涕,经年累月不止。

[眉批]一家之言,未窥全豹。虽医书万种,其立正立言,是祛邪扶正。

Leave a Reply