Vol454女神妲己普吉岛旅拍私房内衣极致黑丝秀丰乳肥臀诱惑写真93P妲己尤蜜荟

Vol454女神妲己普吉岛旅拍私房内衣极致黑丝秀丰乳肥臀诱惑写真93P妲己尤蜜荟

心脾痛,同干姜丸服。干象占云∶天气下降而为露,清风薄之而成霜。

补肾明目,同椒红丸服。惟庸工能补其虚,不敢治其实。

辛走气,气病毋多食辛,多食令人洞心。小儿寒嗽,煎汤浴之。

畏大黄、芦、黄连芦笋、菰笋、酱、豉、豆汁、冷水。山有玉而草木润,身有玉而毛发黑。

老肾硬,同杜仲炙食。 【气味】辛,平,无毒。

【发明】时珍曰∶按陶华云∶铁锈水和药服,性沉重,最能坠热开结有神也。醋浸,塞谷道中,杀长虫。

Leave a Reply