No4899女神周于希Sally制服诱惑系列私房半脱秀完美身材迷人诱惑写真73P周于希秀人网

No4899女神周于希Sally制服诱惑系列私房半脱秀完美身材迷人诱惑写真73P周于希秀人网

《圣惠》治头风旋眩,《千金》治小儿痈疽,并用漆头茹,姚僧坦治痈疽去恶血有白茹丸,二者皆取能散血。 苇茎中空,专于利窍,善治肺痈,吐脓血臭痰。

其治痘疮肌肉结硬,用绵胭脂同紫草煎汤,乘热频将胭脂擦之,渐软即能发出;又痘疮护眼,黄膏用油胭脂调涂,则痘无入眼之患。而胃中留结宿滞亦得解散矣。

或中风失音,产后气喘,小儿慢惊,痘后气虚,溃疡长肉等证,投之靡不立效。发明山柰芳香,入阳明暖胃,辟瘴疠恶气,治心腹冷气痛,寒湿霍乱,风虫牙痛,皆内容:辛大温,无毒。

发明龙刍生水中,性专利水。以其通达九窍,行十二经,故又能催生下乳,散痈肿结热。

若风寒咳嗽,泻痢初起,有火邪者,误用杀人如剑,戒之。昔人言治噎膈,惟死血在胃者宜之。

仲景大陷胸汤丸,皆用大黄、芒硝以泻血分之邪,而降其浊气也。凡胃气虚人服之必呕,脾虚人服之必泻。

Leave a Reply